image1 image2 image3 image4 image5

Adw. Wieslaw Dembowski

.............................

mail: biuro@skuteczniprawnicy.eu

.......Kontakt tel. 792-180-679.

you are here: Start R. pr. adw. Wieslaw Dembowski

R. pr. adw. Wiesław Dembowski Email

......Nazywam się Wiesław Dembowski. Urodziłem się 18 czerwca 1979 r. w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie). Tam skończyłem szkołę podstawową i średnią.

......W 1998 r. rozpocząłem studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dodatkowo w 2000 r. rozpocząłem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a w 2003 r. przeniosłem się do Białegostoku, gdzie kontynuowałem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W czasie studiów byłem członkiem międzynarodowych organizacji AIESEC, ELSA, AEGEE i Amnesty International oraz czynnie działałem w studenckich kołach naukowych Small Businessu i Public Relations przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawa Penalnego, Prawa Gospodarczego i Prawa Międzynarodowego przy Uniwersytecie w Białymstoku. Obie prace magisterskie, ocenione na oceny bardzo dobre, na temat electronic commerce napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. J. Grzywacza (SGH) oraz prof. dr hab. M. Steca (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet w Białymstoku).

......W okresie studiów wyjeżdżałem na stypendium zagraniczne w ramach organizacji AIESEC i Summer University w ramach organizacji AEGEE, współorganizowałem i uczestniczyłem w ok. 170 seminariach i konferencjach z dziedziny finansów, prawa, medycyny, programów i funduszy europejskich, pracowałem w USA i na Ukrainie oraz prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie w Mariopolu (Ukraina) i w Technikum Mechanicznym w Białymstoku. Jestem też współautorem książki pod redakcją A. Szablewskiego „Strategie wzrostu wartości firmy” Poltext, Warszawa 2000. Od pierwszego roku studiów prawniczych udzielałem porad w Biurze Porad Obywatelskich w Olsztynie oraz w poradni prawnej w Białymstoku.

......W latach 2005-2008 odbyłem aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, którą zakończyłem zdanym w 2008 r. egzaminem sędziowskim. W międzyczasie - w 2007 r. ukończyłem Szkołę Prawa Rosyjskiego przy Uniwersytecie w Białymstoku, a w latach 2011-2012 odbyłem podyplomowe studia z zakresu prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę dyplomową na temat „Przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego” napisałem pod kierunkiem dr T. Koronkiewicza. W latach 2012-2013 wziąłem udział w III programie dyplomatycznym przy House of Diplomacy, a w latach 2013-2014 przeszedłem szkolenie analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst). W 2016 r. odbyłem szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2.

......Od początku studiów prawniczych praktykowałem i pracowałem w kilku kancelariach, zarówno adwokackich jak i radców prawnych, w tym m.in. w Kancelarii Adwokackiej Adw. L. Romejko, Kancelarii Radcy Prawnego “TEMIDA” Dorota Łochnicka-Citko, Kancelarii Radców Prawnych Zacharczuk, Prokopowicz i wspólnicy oraz Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Wojdy. Po  ukończeniu studiów pracowałem też jako doradca prawno-gospodarczy w firmie Szmurło Consulting sp. z o.o. w Białymstoku, zajmowałem stanowisko kierownicze w firmie Generali Finance sp. z o.o. w Białymstoku, pełniłem funkcję członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Bacieczki 221 w Białymstoku oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

......Od czasu aplikacji przez 5 lat pracowałem w wydziałach cywilnym i karnym Sądu Rejonowego w Białymstoku, a następnie w wydziałach karnym oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, dzięki czemu doskonale orientuję się w zawiłościach polskiego i europejskiego prawa oraz sposobie funkcjonowania Sądów. W tym też okresie wpisałem się na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, których jestem członkiem do dnia dzisiejszego.

......Obecnie wykonuję zawód radcy prawnego i adwokata, w ramach którego korzystając ze zdobytej wiedzy i doświadczenia świadczę pomoc prawną przede wszystkim w sprawach cywilnych, gospodarczych i handlowych, z zakresu prawa pracy, prawa medycznego, energetycznego, rodzinnego i karnego. W maju 2014 r. przeniosłem się do Warszawy, gdzie prowadzę kancelarię świadcząc obsługę prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zarówno z terytorium całego kraju jak i spoza Polski (głównie z Wielkiej Brytanii). W ramach praktyki zawodowej mogę poszczycić się obsługą prawną m.in. takich spółek jak Energa S.A., autoryzowanego dealera Mercedes-Benz czy obecnie obsługiwanej jako In-house lawyer (wewnętrzny radca prawny) oraz Menadżer ds. HR Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. - Spółki skupiającej ponad 60 kluczowych spółek sektora zbrojeniowego w Polsce, zatrudniających ponad 17.500 pracowników i osiągającej roczny obrót rzędu 5 mld zł.

......Zapraszam więc Państwa do kontaktu i współpracy, by nie pozostawiać losowi często bardzo ważnych i wpływających na przyszłe życie kwestii.


..................................................................................R. pr. adw. Wiesław Dembowski.


 

.....   ....................

 

.............................

 

.................

 

...............

......

 

...............

.....

 

........................