image1 image2 image3 image4 image5

Adw. Wieslaw Dembowski

.............................

mail: biuro@skuteczniprawnicy.eu

.......Kontakt tel. 792-180-679.

you are here: Start Cennik

Cennik

Ogólne zasady ustalania wysokości honorarium za usługi adwokackie.


Klienci instytucjonalni:

Rozliczeń z przedsiębiorcami dokonujemy w oparciu o:

- ryczałt miesięczny w cenie od 600 zł. netto/miesiąc – wysokość zależny od ilości zlecanej pracy

- wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy - ustalane indywidualnie

- rozliczenie godzinowe - 150 zł. netto/h (naliczane od czasu efektywnej pracy poświęconej w danej sprawie).


Klienci indywidualni:

Koszt porady prawnej wynosi 300 zł. (w tym podatek VAT). W ramach tego wynagrodzenia jestem do dyspozycji Klienta do godziny czasu. Jeśli zdecydujecie się Państwo na poprowadzenie Państwa sprawy koszt porady nie jest dodatkowo pobierany.

Koszt prowadzenia sprawy ustalany jest indywidualnie, podczas rozmowy z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy i przewidywalnego czasu jej trwania.

Koszt przygotowania projektu pisma procesowego (pozwu, wniosku, apelacji, kasacji, wezwania do zapłaty, oświadczenia, opinii prawnej, etc.) również ustalany jest indywidualnie i zależy od stopnia jego skomplikowania oraz nakładu pracy.


W przypadku konieczności wyjazdu oprócz honorarium pobieram także zwrot kosztów podróży według stawek przewidzianych dla podróży samochodem osobowym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. 2002, Nr 236, poz. 1990 ze zm.).