image1 image2 image3 image4 image5

Adw. Wieslaw Dembowski

.............................

mail: biuro@skuteczniprawnicy.eu

.......Kontakt tel. 792-180-679.

you are here: Start Zakres swiadczonych uslug:

Zakres swiadczonych uslug Email

Prowadzimy obsługę prawną polegającą na:

 

- bieżącej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na rzetelnym doradztwie prawnym

- pomocy w negocjacjach handlowych oraz przygotowywaniu projektów umów, pism i innych dokumentów

- opiniowaniu umów, pism i innych dokumentów

- reprezentowaniu Klientów przed sądami wszystkich instancji, prowadzeniu w imieniu Klienta spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych jak również spraw w postępowaniu polubownym

- występowaniu przed organami administracji publicznej, samorządowej, przed prokuraturą oraz przed innymi podmiotami i instytucjami

- konsultacjach prawnych - ustnych, telefonicznych lub drogą elektroniczną

- dokonywaniu innych czynności według potrzeb Klienta, związanych z obsługą prawną.


......Zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, by nie narażać naszych Klientów na niepotrzebne koszty. Stawiamy na rzetelność i uczciwość oraz zapewniamy całkowitą dyskrecję. Nie boimy się negocjacji i mediacji, które często pozwalają na satysfakcjonujące Klienta, szybsze i tańsze załatwienie sprawy. Bez najmniejszych kompleksów prowadzimy sprawy, w których przeciwnik reprezentowany jest przez najpotężniejsze Kancelarie polskie i zagraniczne. Skutecznie i nierzadko bezprocesowo rozwiązujemy powierzone nam sprawy.

......Obsługi naszych Klientów dokonujemy z jak najwyższą starannością i dbałością o interesy Klienta, w sposób kompleksowy i uwzględniający indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.